สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

อย่างมั่นคง พัฒนาศักยภาพของคุณ
เพื่อความภูมิใจ และความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

นักศึกษาฝึกงานคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

  1. เป็นนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3
  2. ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่บริษัทเปิดรับเข้าฝึกงาน

จำนวนผู้ร่วมโครงการ ประมาณ 30 คนสาขาวิชาที่เปิดรับ

  • กลุ่มสาขาวิศวกรรมศาสตร์และอาชีวอนามัยความปลอดภัย (วิศวกรรมเครื่องกล / ยานยนต์ / อุตสาหการ / ไฟฟ้า / โลจิสติกส์ และ อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม)
  • กลุ่มสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์

หลักฐานการสมัคร (แนบไฟล์ในใบสมัครออนไลน์)

  1. รูปถ่ายชุดนิสิตนักศึกษา
  2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษาล่าสุด (Transcript)

ผู้ประสานงานโครงการ

คุณวิมลสิริ หรือ คุณอัสนีภรณ์
โทร. 0-2909-0300 ต่อ 758,168
E-mail: wimonsiri.t@kubota.com , asaneephon.a@kubota.comTop