สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

พัฒนาศักยภาพอย่างมั่นใจ ก้าวหน้าในงานอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้
ร่วมงานกับผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ค้นพบ: 27 รายการ
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง สถานที่ทำงาน บริษัท
1 Sales Activities Support Office นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Dealer Sales Development Officer กรุงเทพและปริมณฑล (ปทุมธานี) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 Domestic Communication Officer – Brand Communication กรุงเทพและปริมณฑล (ปทุมธานี) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (ประจำภาคเหนือ) SKL up country บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
5 Strategic Planning Asst.Manager Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
6 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Strategic Planning & Risk Management) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
7 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการติดตามหนี้ (รับผู้มีประสบการณ์ Call Center) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
8 IT Engineer SKC Amata Nakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
9 Marketing Officer (Work at Navanakorn) SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 Customer Relations Officer (Siam Kubota Leasing) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
11 Government& Legal Affairs Officer SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 Engineer SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
13 Sales representative SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 Solution Development Officer (โครงการเกษตร) Head Office (Navanakorn & Upcountry) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
Top