สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

พัฒนาศักยภาพอย่างมั่นใจ ก้าวหน้าในงานอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้
ร่วมงานกับผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ค้นพบ: 16 รายการ
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง สถานที่ทำงาน บริษัท
1 นักวิเคราะห์สินเชื่อ (ประจำภาคเหนือ) SKL up country บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
2 Strategic Planning Asst.Manager Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
3 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Strategic Planning & Risk Management) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพการติดตามหนี้ (รับผู้มีประสบการณ์ Call Center) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
5 IT Engineer SKC Amata Nakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 Marketing Officer (Work at Navanakorn) SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 Customer Relations Officer (Siam Kubota Leasing) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
8 Government& Legal Affairs Officer SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
9 Sales representative SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
11 นิติกร ที่ปรึกษากฎหมาย SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
12 เจ้าหน้าที่สินเชื่อ - ประจำสาขาต่างจังหวัด SKL Upcountry บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
13 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาต่างจังหวัด SKL Upcountry บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
14 IT Staff SKC Amata Nakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 Purchasing Engineering SKC Amatanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Top