สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

พัฒนาศักยภาพอย่างมั่นใจ ก้าวหน้าในงานอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้
ร่วมงานกับผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ค้นพบ: 25 รายการ
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง สถานที่ทำงาน บริษัท
1 Business Planning Officer นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 Research & Development Engineer (R&D) นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 Accountant นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
4 IT Officer นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
5 Overseas Communication Officer - Brand Communication นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
6 Domestic Communication Officer - Brand Communication นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
7 Sales Representative นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
8 Service Publication Officer นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
9 Public Communication Officer นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 Financial Officer นิคมอุตสาหกรรม นวนคร จ.ปทุมธานี บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
11 เจ้าหน้าที่บริหารงานกฎหมาย (Legal Affairs Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
12 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ภาคเหนือ (Sales & Marketing Officer) SKL Upcountry (จ.นครสวรรค์) บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
13 นิติกร (Lawyer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
14 IT Engineer SKC Amata Nakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 Marketing Officer (Work at Navanakorn) SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
Top