สมัครงาน

ก้าวไปพร้อมกับเรา

พัฒนาศักยภาพอย่างมั่นใจ ก้าวหน้าในงานอย่างมั่นคง
สู่ความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ค้นหาตำแหน่งงาน

ตำแหน่งงานว่าง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดโอกาสสำหรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และพร้อมที่จะเรียนรู้
ร่วมงานกับผู้นำทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชียอย่างมั่นคงในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
ค้นพบ: 22 รายการ
ลำดับ ชื่อตำแหน่ง สถานที่ทำงาน บริษัท
1 เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรด้านการติดตามหนี้ (Collection Development Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
2 เจ้าหน้าที่กลยุทธ์งานติดตามหนี้ (Collection Strategy Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
3 เจ้าหน้าที่บริหารบริษัทติดตามหนี้ภายนอก (Outsource Management Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
4 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ภาคใต้ (Customer Service Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
5 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด ใต้ (Sales & Marketing Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
6 นักวิเคราะห์สินเชื่อ ภาคเหนือ (Credit Analyst) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
7 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ (Strategic Planning & Risk Management) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
8 เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer) SKL Navanakorn บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
9 IT Engineer SKC Amata Nakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
10 Marketing Officer (Work at Navanakorn) SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
11 General Purchasing Officer SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
12 Sales representative SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
13 Urgently Required!!! Information Technology Officer (Development & Service / SAP / Administration) SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
14 Engineer- R&D SKC Navanakorn บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด
15 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด อีสาน (Sales & Marketing Officer) SKL Upcountry บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
Top