ข่าวประชาสัมพันธ์

KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 16 ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ดูข่าวทั้งหมด

13 มกราคม 2559

KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว ปีที่ 16

โครงการ “KUBOTA พลังใจสู้ภัยหนาว”

เป็นกิจกรรมที่บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร โดยในปีพ.ศ. 2558 นี้ บริษัทร่วมมือกับกองทัพบก เป็นปีที่ 2 และจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 16 จัดคาราวานลงพื้นที่มอบพลังใจสู้ภัยหนาว แจกเสื้อกันหนาวสร้างไออุ่น จำนวน 15,000 ตัว มูลค่ากว่า 6,000,000 บาท โดยมุ่งเน้นช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยหนาวของไทย ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม และสกลนคร สำหรับภาคเหนือประกอบด้วยจังหวัดลำพูน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่


ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 13 มกราคม 2558

ดูข่าวทั้งหมด