ข่าวประชาสัมพันธ์

KUBOTA Farmer Academy ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ดูข่าวทั้งหมด

30 กันยายน 2558

KUBOTA Farmer Academy

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ และกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรม KUBOTA  Farmer Academy 2015 เพื่อสร้างชาวนายุคใหม่สานต่ออาชีพเกษตรกรรมของครอบครัว โดยจัดกิจกรรมเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเกษตรพร้อมลงมือปฏิบัติจริง เพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดูข่าวทั้งหมด