ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ครั้งที่ 3 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาชุมชนและสังคม

ดูข่าวทั้งหมด

5 ตุลาคม 2558

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ครั้งที่ 3 ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

สยามคูโบต้า จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนตชด.บ้านถ้ำหิน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยตัวแทนพนักงาน จำนวน 25 คน ร่วมกันทำกิจกรรมออกค่ายอาสาเพื่อสร้างแปลงปลูกผักจำนวน 26 แปลง  มอบให้แก่น้องๆนักเรียน ในถิ่นทุรกันดารที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร ได้ใช้ทำการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากพนักงานสยามคูโบต้าร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ จำนวน 70,000 บาท

โครงการดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ชาวสยามคูโบต้าทุกคนได้ร่วมกันสนับสนุนและเติมเต็มเยาวชนของชาติในถิ่นทุรกันดารที่ด้อยโอกาสและยากจน ได้มีอาหารอิ่มท้องได้มีชิวิตที่สมบูรณ์แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปในอนาคต อันจะเป็นการทำประโยชน์กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน

ดูข่าวทั้งหมด