โครงการของเรา

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

สยามคูโบต้าให้ความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมาโดยตลอดเพราะ KUBOTA Group มีพันธกิจต่อสังคม คือ "For Earth, For Life"หรือ "เพื่อโลก เพื่อชีวิต" ที่มุ่งเน้นการสนับสนุนในการสร้างอาหารและน้ำให้ประชากรโลก และร่วมปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไป นอกจากนี้สยามคูโบต้ายังมีนโยบาย Employee Social Responsibility (ESR) เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการมีจิตอาสาทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อตอบแทนสังคม

โครงการภายใต้การสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม

สยามคูโบต้าจัดกิจกรรมจิตอาสาสำหรับพนักงานสยามคูโบต้าทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือสังคมด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน “โครงการ 100,000 ต้นกล้า ปลูกป่าชายเลน” ณ บริเวณศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) โดยนำพนักงานสยามคูโบต้าที่มีจิตอาสากว่า 1,400 คนร่วมปลูกต้นแสมขาว ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 โดยวางแผนปลูกป่าชายเลนให้ครบ 1 แสนต้น ภายในปี 2559 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ครั้ง 3 แห่ง เพื่อให้กระจายพื้นที่เพิ่มจำนวนป่าชายเลนในประเทศไทย

ชมภาพกิจกรรม

โครงการสร้างบ้านปลาด้วยโครงแทรกเตอร์ พร้อมปลูกปะการังและปล่อยพันธุ์ปลาการ์ตูน เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สยามคูโบต้าจัดขึ้นเพื่อร่วมอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเลของไทยให้สวยงามและอุดมสมบูรณ์ โดยได้ร่วมกับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่มีโครงการในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญและความพร้อมทางด้านทรัพยากรบุคคลในการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อนหน้านี้กองทัพเรือได้นำเรือรบที่ปลดประจำการแล้วไปสร้างเป็นบ้านปลาและเป็นที่อยู่ของปะการัง ซึ่งนอกจากจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ในทะเลแล้วยังกลายเป็นประติมากรรมใต้ท้องทะเลที่กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ใต้ท้องทะเลได้อีกด้วย สยามคูโบต้าจึงได้ประสานงานขอนำโครงแทรกเตอร์คูโบต้ามาสร้างบ้านให้ปลา พร้อมมอบเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางทะเล นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้พนักงานสยามคูโบต้าและครอบครัวกว่า 1,500 คน ร่วมปลูกปะการัง จำนวน 400 กิ่ง และปล่อยปลาการ์ตูน 800 ตัว ณ บริเวณหาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สัตหีบ อีกด้วย

ชมภาพกิจกรรม

อัพเดทข่าวสารกิจกรรมภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย