บริการหลังการขาย

มั่นใจได้สูงสุด

ในบริการหลังการขายของสยามสยามคูโบต้า ซึ่ง
ท่านสามารถเลือกใช้บริการได้จากศูนย์บริการ
สยามคูโบต้าของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ

เงื่อนไขการรับประกัน

สินค้า รุ่น ระยะเวลารับประกัน
แทรกเตอร์คูโบต้า รุ่น B
รุ่น L
รุ่น M
1 ปี หรือ 1,000 ชม.
15 เดือน หรือ 1,500 ชม.

1 ปี หรือ 1,500 ชม.
อุปกรณ์ต่อพ่วง
ตราช้าง และตราคูโบต้า
ทุกรุ่น 6 เดือน
(หรือ 500 ชม. สำหรับโรตารี่)
รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า ทุกรุ่น 1 ปี หรือ 1,000 ชม.
(500 ชม. สำหรับตีนตะขาบ)
รถดำนาคูโบต้า รุ่นเดินตามทุกรุ่น
รุ่นนั่งขับ 6 แถว
รุ่นนั่งขับ 8 แถว
1 ปี หรือ 400 ชม.
1 ปี หรือ 500 ชม.
1 ปี หรือ 600 ชม.
เครื่องยนต์ดีเซลคูโบต้า RT ทุกรุ่น 36 เดือน
รถไถเดินตามตราช้าง NC ทุกรุ่น 24 เดือน
(เสื้อเกียร์ตลอดอายุการใช้งาน)
รถขุด KX ทุกรุ่น 1 ปี หรือ 2,000 ชม.

การเริ่มต้นการรับประกัน
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด จะรับประกันสินค้าใหม่ที่ขายโดยบริษัทฯ หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากบริษัทฯ โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่ท่าน (ลูกค้ารายแรก) ได้รับสินค้า

ระยะเวลารับประกัน
การรับประกันเป็นไปตามระยะเวลารับประกันดังกล่าว และภายใต้เงื่อนไขของการรับประกันถ้าหากมีความเสียหาย
อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องของวัสดุชิ้นส่วน หรือกระบวนการการผลิตจากโรงงานผู้ผลิต หรือภายใต้การใช้งาน
และการบำรุงรักษาตามปกติ บริษัทฯ ยินดีซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนที่บกพร่องให้โดยไม่คิดมูลค่า

การซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
ข้อตกลงในการรับประกันจำกัดเฉพาะการซ่อมหรือเปลี่ยนวัสดุชิ้นส่วนซึ่งต้องดำเนินการโดย
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้น

การโอน
การรับประกันจะครอบคลุมไปถึงเจ้าของสินค้ารายถัดไป
Top